धानको उत्पादन र मुनाफा बढाउन यसो गर्नुहोस

हाल कृषकहरूले सरदर धानमा प्रति हेक्टर ३.५ टन उत्पादन रु. २२,००० भन्दा
कम मुनाफा लिइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिएकोपरिक्षणहरूबाट ६.५ टन
प्रति हेक्टर भन्दा बढी उत्पादन र रु. ६५,००० हजार भन्दा बढी मुनाफ लिन सकिने
देखिएको छ ।

यसर्थ धानमा ३ टन प्रति हेक्टर भन्दा बढी उत्पादन र रु. ४०,००० प्रति
हेक्टर भन्दा बढी मुनाफा सजिलैवढाउन सकिने अवस्था छ । तल बताए अनुसार का
विधि अपनाई धानको उत्पादन र मुनाफा बढाउन सकिन्छ ।

source- csisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here