चैत्र १३ गतेकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस्

काठमाडाै । चैत्र १३ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ ।

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
चैत्र  १३, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ८० ९० ८५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो के.जी. १०० ११० १०५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ११० १२० ११५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ११० १२० ११५
गोलभेडा सानो(तराई) के जी १०० ११० १०५
अालु रातो के.जी. ५० ६० ५५
प्याज सुकेको भारतीय के.जी. ७० ८० ७५
गाजर(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
गाजर(तराई) केजी ३० ४० ३५
बन्दा(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
बन्दा(नरिवल) केजी ४० ५० ४५
काउली स्थानिय के.जी. ६० ७० ६५
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी ७० ८० ७५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३० ४० ३५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ३० ४० ३५
भन्टा लाम्चो के.जी. ८० ९० ८५
भन्टा डल्लो के.जी. ८० ९० ८५
बोडी(तने) के.जी. १४० १५० १४५
मटरकोशा के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ८० ९० ८५
टाटे सिमी के.जी. ६० ७० ६५
तितो करेला के.जी. १५० १६० १५५
लौका के.जी. ९० १०० ९५
परवर(तराई) केजी १५० १६० १५५
घिरौला के.जी. १०० ११० १०५
फर्सी पाकेको के.जी. ६० ७० ६५
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. ४० ५० ४५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ५० ६० ५५
भिण्डी के.जी. १३० १४० १३५
बरेला के.जी. ८० ९० ८५
प्याज हरियो के.जी. ८० ९० ८५
बकूला के.जी. ७० ८० ७५
च्याउ(कन्य) के.जी. ९० १०० ९५
च्याउ(डल्ले) के जी २९० ३०० २९५
ब्रोकाउली के.जी. ६० ७० ६५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
इमली के.जी. १५० १६० १५५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. ३२० ३३० ३२५
स्याउ(झोले) के.जी. २५० २६० २५५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. २८० २९० २८५
सुन्तला(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५० ६० ५५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ९० १०० ९५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
रुख कटहर के.जी. ११० १२० ११५
नासपाती(चाइनिज) केजी १६० १७० १६५
मेवा(भारतीय) केजी १०० ११० १०५
अदुवा के.जी. २२० २३० २२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ४०० ४२० ४१०
लसुन हरियो के.जी. १५० १६० १५५
हरियो धनिया के.जी. ८० ९० ८५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. ३५० ३६० ३५५
ताजा माछा(रहु) के जी ३२० ३३० ३२५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २९० ३०० २९५
ताजा माछा(छडी) के जी २९० ३०० २९५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी ३१० ३२० ३१५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here