त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकतह (BFA) प्रथम वर्षको नतिजा प्रकाशन (यसरी हेर्नुहोस नतिजा)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकतह (BFA) प्रथम वर्षको नतिजा प्रकाशन भएको छ ।

Leave a Reply