गण्डकी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर (कृषि र भेटेनरीमा ३० जना माग )

कृषि डेली – गण्डकी प्रदेश सकरारले विभिन्न पदमा रोजगारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत प्रदेश विकास स्वमसेवकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । कृषि क्षेत्रबाट १५ जना, पशु भेटेनरी १५, स्वास्थ्य सेवामा ३५, वन वातावरण ५, कम्प्युटरमा ५ र इन्जिनियरका लागि १५ जनाको लागि दखास्त आह्वान गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here