जेठ २७ गतेको तरकारीको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

काठमाडौं – कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले जेठ २७ गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य यस्तो रहेको छ । तरकारीको मूल्य हेरेर किन्ने बानी बसाँलौ बिचौलियाको ठगी धन्दाबाट बचौ ।

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
जेठ  २७, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ९० १०० ९५
गोलभेडा सानो के.जी. ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ९० १०० ९५
अालु रातो के.जी. ४५ ५० ४८
अालु सेतो के.जी. ३० ४० ३५
प्याज सुकेको के.जी. ४५ ५० ४८
गाजर(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
बन्दा(लोकल) के.जी. ३० ४० ३५
काउली स्थानिय के.जी. १२० १३० १२५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ५० ६० ५५
भन्टा लाम्चो के.जी. ६० ७० ६५
भन्टा डल्लो के.जी. ६० ७० ६५
बोडी(तने) के.जी. ९० १०० ९५
मकै बोडी केजी ८० ९० ८५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ९० १०० ९५
घिउ सिमी(राजमा) केजी ९० १०० ९५
भटमासकोशा के.जी. १२० १३० १२५
तितो करेला के.जी. ५० ६० ५५
लौका के.जी. ५० ६० ५५
परवर(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
चिचिण्डो के.जी. ६० ७० ६५
घिरौला के.जी. ६० ७० ६५
झिगूनी के.जी. ७० ८० ७५
फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ६० ७० ६५
भिण्डी के.जी. ६० ७० ६५
रायो साग के.जी. ६० ७० ६५
पालूगो साग के.जी. ५० ६० ५५
चमसूरको साग के.जी. ६० ७० ६५
तोरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
मेथीको साग के.जी. ६० ७० ६५
प्याज हरियो के.जी. १२० १३० १२५
च्याउ(कन्य) के.जी. १८० २०० १९०
च्याउ(डल्ले) के जी ३४० ३५० ३४५
कुरीलो के.जी. २८० ३०० २९०
न्यूरो के.जी. १३० १४० १३५
ब्रोकाउली के.जी. १२० १३० १२५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ६० ७० ६५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
सौफको साग के.जी. ६० ७० ६५
पुदीना के.जी. १४० १५० १४५
गान्टे मूला के.जी. ६० ७० ६५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. ३०० ३३० ३१५
स्याउ(झोले) के.जी. १४० १५० १४५
स्याउ(फूजी) के जी ४०० ४१० ४०५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. ३०० ३३० ३१५
अनार के.जी. २८० ३०० २९०
आँप(मालदह) के.जी. १४० १५० १४५
अाँप(दसहरी) केजी १२० १३० १२५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ४० ५० ४५
तरबुजा(पाटे) केजी ४० ५० ४५
मौसम के.जी. १४० १५० १४५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ४० ३५
रुख कटहर के.जी. ४० ५० ४५
मेवा(भारतीय) केजी ८० ९० ८५
लीच्ची(भारतीय) केजी २०० २२० २१०
अदुवा के.जी. २४० २५० २४५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २८० ३०० २९०
खु्र्सानी हरियो के.जी. १२० १३० १२५
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी १३० १४० १३५
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ६० ७० ६५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २०० २२० २१०
भेडे खु्र्सानी के.जी. ९० १०० ९५
लसुन हरियो के.जी. १३० १४० १३५
हरियो धनिया के.जी. २८० ३०० २९०
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २४० २५० २४५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. १४० १५० १४५
छ्यापी सुकेको के.जी. १५० १६० १५५
ताजा माछा(रहु) के जी २६० २८० २७०
ताजा माछा(बचुवा) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(छडी) के जी २३० २४० २३५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २६० २७० २६५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here