कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले किसानका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्यायो, कार्यक्रममा सहभागि हुन यसरी दिनुहोस निवेदन

कृषि डेली – कृषि ज्ञान केन्द्र चितनवनले आ.व. २०७५÷०७६ को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना तर्फको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रहरुमा कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्रले खाद्यान्न, दलहन र तेलहन बाली, तरकारी र मसला बाली, फलफूल, पुष्प, आलु, च्याउ, माहुरीपालन आदि परियोजना सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

विगतका आ.व.हरुमा संचालन भएका बाहेक यस वर्ष थप नयाँ पकेट कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने केन्द्रले जनाएको छ । परियोजनाका लागि तोकिएका क्षेत्रका ईच्छुक कृषक समुह, कृषि सहकारी, कृषि फार्म तथा उद्यमी कृषकहरुले देहाय बमोजिम कागजात संलग्न गरी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र रीतपूर्बकको निबेदन कृषि ज्ञान केन्द्र, भरतपुर, चितवन अथवा कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा दर्ता गराउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।

परियोजना संचालन हुने क्षेत्र : चितवन र मकवानपुर जिल्ला

बालीहरु : खाद्यान्न, दलहन र तेलहन बाली, तरकारी र मसला बाली, फलफूल, पुष्प, आलु, च्याउ, माहुरीपालन आदि ।

क्षेत्रफल : माहुरीको लागि कम्तीमा ५०० घार, सिटाके च्याउको लागि कम्तीमा १०००० मुढा, अन्य च्याउको लागि कम्तीमा १००० प्याकेट बीउ प्रयोग हुने, प्लाष्टिक घरभित्रको खेतीमा न्यूनतम् १ हेक्टरको क्षेत्रफल र अन्य बालीको लागि कम्तीमा १० हेक्टरमा खेती गरिएको हुनु पर्ने ।

कार्यक्रमहरु : उत्पादन सामाग्री, प्रदर्शन तथा तालिम सहयोग, साना सिंचाई कार्यक्रम तथा मेशिनरी औजार उपकरण

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. रु. १०।– को टिकट टाँस गरिएको निवेदन ।

२. नीजि उद्यमीको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा संस्था÷कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

३. सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखाको सिफारिस ।

४. कृषक समूह-सहकारी-कृषि फर्म तथा उद्यमीहरुले कार्यक्रम संचालन गरिने बाली र क्षेत्रफल खुलेको निर्णयको प्रतिलिपी

५. कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने समूह÷सहकारी÷कृषि फर्म÷उद्यमीको जमीनको खेती प्रणाली (बाली पात्रो) को विवरण

६. कार्यक्रम संचालन हुने स्थलको जग्गाको धनीपुर्जाको प्रतिलिपी । लिजमा लिएको जमीन भए बहुवर्षे फलफूलको हकमा कम्तीमा १० वर्ष, केराको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष र अन्य बालीको हकमा कम्तीमा ३ वर्षको करारनामाको प्रतिलिपी ।

७. पासपोर्ट साईजकोे दुई प्रतिफोटो ।

८. समूह सहकारीले सामुहिक रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेको भए संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपी सहित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here