सलह किरा व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार (यी हुन कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजना)


काठमाडौं । नेपालमा सलह किरा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ । सलह किरा व्यवस्थापनका लागि बनेको उच्च स्तरिय प्राविधिक कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कार्ययोजना बनाएको हो

। संघीय र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने गरी सलह व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने स्थायी संरचनाको स्थापना तथा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालमा सलह महामारीका सम्बन्धमा प्राविधिक जानकारी कमी भएकाले यसको जानकारी अभिवृद्धीका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सलह प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्व तयारीका लागि सूचनाको अभाव भएकाले यस्ता किसिमका सूचना प्रवाह तथा अभिवृद्धी गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सलह व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा प्रचार सामाग्रीहरुको उपलब्धता तथा मौसमी अवस्थाको जानकारीका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

सलहको आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रकोप व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रदेश सरकार मातहतमा समन्वय गर्ने गरी स्थानीय पालिकामार्फत बिषादीहरुको उपलब्धता गराउने निर्णय भएको छ ।

प्रदेशस्तरमा पनि सलह व्यवस्थापनका लागि संरचना तथा प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धी गर्ने, आकस्मिक प्रकोपको अवस्थामा ULV Spraying का लागि प्रयोग हुने रोटरी नोजल एटोमाइजर नोजल वा एअर शियर नोजल भएका पावर स्प्रेयर तथा सहायक सामाग्रिहरुको व्यवस्थापन गर्ने । सलहका बारेमा धेरै अनविज्ञता रहेकाले यर्थात जानकारीका लागि विभिन्न कृषि संघ संस्थासँग समन्वय गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म विनाशकारी सलह किरा नआएकाले नेपालमा आउन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन तथा नेपालमा भएका एकल सलह किराको बैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here