चैत्र १३ गतेकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस्

0
काठमाडाै । चैत्र १३ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण चैत्र  १३, २०७६ कृषि...

चैत्र १० गतेकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस्

0
काठमाडाै । चैत्र १० गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण चैत्र  १०, २०७६ कृषि...

पाैष २३ गतेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडाै । पाैष २३ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  २३, २०७६ कृषि...

पाैष २२ गतेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडाै । पाैष २२ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  २२, २०७६ कृषि...

पाैष २१ गतेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडाै । पाैष २१ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  २१, २०७६ कृषि...

पाैष १७ गतेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडाै । पाैष १७ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ ।   दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  १७, २०७६ कृषि...

पुष ३ गतेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

0
काठमाडौं । पुष ३ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले निकालेको खुद्रा मूल्य यसप्रकार रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  ३, २०७६ कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत गोलभेडा...

पुष २ गतेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले पुष २ गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य यसप्रकार रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  २,...

पुष १ गतेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले पुष १ गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य यसप्रकार रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण पौष  १,...

मंशिर ३० गतेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

0
काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले मंशिर ३० गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य यस्तो रहेको छ । दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण मंसिर  ३०,...