भदौ ६ गतेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले भदौ ६ गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य यस्तो रहेको छ ।

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
भदौ  ६, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. १२० १३० १२५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
गोलभेडा सानो के.जी. ११० १२० ११५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ११० १२० ११५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ९० १०० ९५
अालु रातो के.जी. ६० ७० ६५
आलु रातो(भारतीय) के जी ४० ५० ४५
आलु रातो(मुडे) केजी ५५ ६० ५८
अालु सेतो के.जी. ४० ५० ४५
प्याज सुकेको के.जी. ६० ७० ६५
गाजर(लोकल) के.जी. १०० ११० १०५
बन्दा(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
काउली स्थानिय के.जी. १०० ११० १०५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ६० ७० ६५
भन्टा लाम्चो के.जी. ५० ६० ५५
बोडी(तने) के.जी. ६० ७० ६५
मकै बोडी केजी ६० ७० ६५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ८० ९० ८५
भटमासकोशा के.जी. १४० १५० १४५
तितो करेला के.जी. ४० ५० ४५
लौका के.जी. ५० ६० ५५
परवर(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
चिचिण्डो के.जी. ४० ५० ४५
घिरौला के.जी. ४० ५० ४५
फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ८० ९० ८५
भिण्डी के.जी. ६० ७० ६५
स्कूस के.जी. ५० ६० ५५
रायो साग के.जी. ७० ८० ७५
पालूगो साग के.जी. ७० ८० ७५
प्याज हरियो के.जी. १५० १६० १५५
च्याउ(कन्य) के.जी. १८० २०० १९०
च्याउ(डल्ले) के जी ५०० ५१० ५०५
कुरीलो के.जी. ३४० ३५० ३४५
न्यूरो के.जी. १२० १३० १२५
चुकुन्दर के.जी. १०० ११० १०५
जिरीको साग के.जी. १०० ११० १०५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
पुदीना के.जी. १४० १५० १४५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. २६० २८० २७०
स्याउ(झोले) के.जी. २४० २५० २४५
स्याउ(फूजी) के जी ३५० ३६० ३५५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. ३४० ३५० ३४५
अनार के.जी. २८० ३०० २९०
तरबुजा(हरियो) के.जी. ६५ ७० ६८
मौसम के.जी. २१० २२० २१५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ९० १०० ९५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
नासपाती(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
नासपाती(चाइनिज) केजी २४० २५० २४५
मेवा(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
लप्सी के.जी. ५० ६० ५५
अदुवा के.जी. २४० २५० २४५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३२० ३३० ३२५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७० ८० ७५
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ६० ७० ६५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २६० २८० २७०
भेडे खु्र्सानी के.जी. ७० ८० ७५
लसुन हरियो के.जी. २३० २४० २३५
हरियो धनिया के.जी. २३० २४० २३५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २८० ३०० २९०
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २४० २५० २४५
छ्यापी सुकेको के.जी. २३० २४० २३५
ताजा माछा(रहु) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(छडी) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २८० २९० २८५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here