भदौ ११ गतेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य हेर्नुहोस

काठमाडौं । कालिमाटी तरकाी तथा फलफूल बजारले भदौ ११ गतेका लागि निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्य यस्तो रहेको छ ।

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
भदौ  ११, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ९० १०० ९५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
गोलभेडा सानो के.जी. ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ९० १०० ९५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ८० ९० ८५
अालु रातो के.जी. ५५ ६० ५८
आलु रातो(भारतीय) के जी ४० ५० ४५
आलु रातो(मुडे) केजी ५५ ६० ५८
अालु सेतो के.जी. ४० ५० ४५
प्याज सुकेको के.जी. ६५ ७० ६८
गाजर(लोकल) के.जी. ११० १२० ११५
बन्दा(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
काउली स्थानिय के.जी. ११० १२० ११५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ६० ७० ६५
भन्टा लाम्चो के.जी. ६० ७० ६५
बोडी(तने) के.जी. ५० ६० ५५
मकै बोडी केजी ५० ६० ५५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ८० ९० ८५
भटमासकोशा के.जी. १०० ११० १०५
तितो करेला के.जी. ५० ६० ५५
लौका के.जी. ५० ६० ५५
परवर(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
चिचिण्डो के.जी. ५० ६० ५५
घिरौला के.जी. ५० ६० ५५
झिगूनी के.जी. ६० ७० ६५
फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ७० ८० ७५
भिण्डी के.जी. ६० ७० ६५
स्कूस के.जी. ५० ६० ५५
रायो साग के.जी. ६० ७० ६५
पालूगो साग के.जी. ६० ७० ६५
प्याज हरियो के.जी. ८० ९० ८५
च्याउ(कन्य) के.जी. १८० २०० १९०
च्याउ(डल्ले) के जी ५०० ५१० ५०५
कुरीलो के.जी. ३५० ३६० ३५५
न्यूरो के.जी. १२० १३० १२५
चुकुन्दर के.जी. १०० ११० १०५
जिरीको साग के.जी. ११० १२० ११५
सेलरी के.जी. २०० २१० २०५
पार्सले के.जी. २०० २१० २०५
पुदीना के.जी. २९० ३०० २९५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. २६० २७० २६५
स्याउ(झोले) के.जी. १७० १८० १७५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. ३३० ३५० ३४०
अनार के.जी. २४० २५० २४५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ६० ७० ६५
मौसम के.जी. २१० २३० २२०
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ९० १०० ९५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
नासपाती(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
नासपाती(चाइनिज) केजी २४० २५० २४५
मेवा(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
लप्सी के.जी. ५० ६० ५५
अदुवा के.जी. २४० २५० २४५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३१० ३२० ३१५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७० ८० ७५
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ६० ७० ६५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २५० २७० २६०
भेडे खु्र्सानी के.जी. ७० ८० ७५
लसुन हरियो के.जी. २२० २३० २२५
हरियो धनिया के.जी. २२० २३० २२५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २८० ३०० २९०
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २४० २५० २४५
छ्यापी सुकेको के.जी. २३० २४० २३५
ताजा माछा(रहु) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(छडी) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २८० २९० २८५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here